RDEČI KRIŽ LESCE

Rdeči križ je bil ustanovljen v Lescah 11.7.1947. Prva predsednica je bila učiteljica Miroslava Povh. Takrat so bile velike potrebe po humantarnih akcijah, to je zbiranje oblačil, hrane, sanitetnega materiala, oprema zdravstvenih ustanov, šolskih kuhinj ... Krajevna organizacija RK Lesce je ves čas aktivno delovala in izpolnjevala naloge, določene v programu organizacije. Število krajanov, ki so se vključevali v članstvo, se je vsako leto povečevalo. V današnjem času temelji poslanstvo RK na načelih humanosti, nepristranskosti, neodvisnosti, prostovoljnosti, enotnosti in univerzalnosti. Pri svojem delu prostovoljke in prostovoljci RK upoštevajo, da obstoji poleg trpljenja zaradi vojn tudi drugo trpljenje, to je bolečina, ki izvira iz revščine, socialne nepravičnosti, bolezni, nasilja, izkoriščanje in še številnih drugih razlogov, ki vedno bolj otežujejo normalno življenje. Delovanje organizacij RK temelji na Zakonu o RK.

Predsednik: Stojan Rezar
M: 051 317 278
e-mail: stojan.rezar@telemach.net

TOP