PGD Lesce

Začetki organiziranega požarnega varstva v Lescah segajo v leto 1937 v tedanjo Tovarno verig. Takrat je v mizarni izbruhnil požar in se naglo razširil še na drgalnico in pakirnico. Ta požar so gasili prostovoljni gasilci iz Hlebc. Po tem dogodku so zastopniki zavarovalnice zahtevali od vodstva tovarne, da mora organizirati lastno požarno varnost.

V oktobru 2000 so Občina Radovljica, PGD Lesce, Gorska reševalna služba postaje Radovljica z Alpdomom d.d. podpisali soinvestitorsko pogodbo za izgradnjo stanovanjsko-gasilskega objekta na Žagi, na Alpski cesti 58a. Gradbeno dovoljenje je UE Radovljica investitorju Alpdomu izdala 6. aprila 2001. Prve dni maja se je pričela gradnja objekta, ki je trajala 11 mesecev, do aprila 2002.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LESCE

Alpska cesta 54a
4248 Lesce
Slovenija

Telefon: +386 (0)4 531 74 70
Dežurni telefon: 031 676 112
E-naslov: gasilci.lesce@gmail.com

TOP